Skip to content

WAT WIJ DOEN

Leren

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan verwacht. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om (begrijpend) lezen, spelling, taal en/of rekenen goed onder de knie te krijgen.


Waarschijnlijk hebben jullie al lang aan je kind gemerkt dat het niet echt lekker gaat op school, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp je kind nodig heeft, is misschien niet geheel duidelijk. Samen Slim Leren kan in kaart brengen wat je kind nodig heeft en ondersteuning bieden op de volgende gebieden.

Lezen

Lezen is niet alleen leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, maar ook een sleutel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open.

Het kan echter gebeuren dat je kind niet meekomt met het leren lezen en hierdoor een achterstand oploopt in het leesproces.  Samen gaan we kijken waar je kind moeite mee heeft. Heeft je kind bijvoorbeeld moeite met het leren van de letters of de 2-tekenklanken of komt je kind tempo te kort? Vaak kan een kind met wat extra oefening en aandacht op de juiste manier weer meekomen.

Lukt dit niet en merken wij dat het probleem van je kind dieper ligt dan kan er worden gekeken of er sprake is van dyslexie. Wij kunnen jou als ouder dan adviseren welke stappen er nodig zijn om te onderzoeken in welke mate er sprake is van dyslexie en wat je kind nodig heeft om te ontwikkelen op zowel cognitief gebied als sociaal emotioneel niveau.

Spelling

 

Er is een tijd in het leven van je kind dat spelling heerlijk overzichtelijk lijkt: aan het begin van groep 3. Dan leert je kind alleen nog maar klankzuivere woorden lezen en schrijven; het klinkt zoals het er staat en je schrijft het zoals het klinkt.

Bleef het maar zo eenvoudig!!

De spelling van de Nederlandse taal is voor best veel kinderen ingewikkeld. Het kan zo zijn dat je kind niet meekomt op het gebied van de spelling en dat er hiaten zijn ontstaan. Wij bekijken waar die hiaten precies zitten en welke manier van leren voor jouw kind het beste werkt. Door 1 op 1 te werken op een voor jouw kind inzichtelijke manier kan je kind leren deze regels te herkennen en te automatiseren. 

 

Rekenen

Eindeloze rijen sommetjes in een schriftje. Met de hele klas opdreunen: 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 enz. Zo leerden kinderen vroeger rekenen. Rekenen wordt systematisch opgebouwd, als het metselen van een muur. Als er echter kennis ontbreekt van basisbegrippen en basisbewerkingen of als de basis van het rekenen niet stevig genoeg verankerd zit dan kan dit voor problemen zorgen in het verdere rekenproces. Het automatiseren van de basisvaardigheden in het rekenen zijn van groot belang om het verdere rekenproces soepel te laten verlopen. Wij onderzoeken of er hiaten zitten in de basis en/of dat je kind moeite heeft met bepaalde onderdelen van het rekenen. Vervolgens kijken we wat bij jouw kind het beste aanslaat om de basis te verstevigen, het rekenproces weer op te pakken en weer aan te kunnen sluiten bij het rekenen in de klas.

Begrijpend Lezen

Nadat je kind heeft leren lezen komt de volgende stap: lezen om te leren. Dat lukt alleen als je kind begrijpt wat hij leest. Begrijpend lezen houdt in dat je snapt wat je leest. Dat klinkt logisch en dat is het ook, maar het betekent niet dat begrijpend lezen vanzelf gaat. Als je kind niet goed meekomt bij begrijpend lezen, kijken we eerst waar dat aan ligt. We gaan kijken welke leesstrategieën je kind beheerst en welke nog niet. Kan je kind niet goed de hoofd- en bijzaken onderscheiden? Of neemt het kind niet de tijd en de moeite om nog eens de tekst terug te lezen en wil het te snel klaar zijn? Of heeft het moeite met de juiste aanpak? We oefenen zowel met mutiple choice vragen zoals ook bij de CITO-toetsen wordt aangeboden, als met open vragen, om je kind te stimuleren zelf na te denken en te verwoorden. Uiteindelijk zal je kind door een beter tekstbegrip gemakkelijker in staat zijn om de leerstof in zich op te nemen.

Werkhouding & Concentratie

Soms heeft een kind moeite om aan de slag te gaan of te blijven. Het heeft moeite met focus of concentratie. Vaak is het even zoeken hoe de werkhouding verbeterd kan worden. Het accent ligt daarbij niet op de oorzaken van het afgeleid worden, al kunnen we daar wel even bij stil staan. Het belangrijkste is te kijken naar wat werkt om de concentratie, focus of werkhouding te verbeteren. Dat kan zijn door bewegings- of concentratiespelletjes, de stof anders aanbieden, praten over wat het kind bezighoudt en zorgen voor een positieve stimulering en motivatie.

Remedial Teaching

Het doel van remedial teaching (RT) is het verhelpen en voorkomen van leerachterstanden door extra aandacht en uitleg. Remedial teaching biedt wat in een klas niet altijd mogelijk is: individuele aandacht, specifieke behandeltechnieken en materialen die aansluiten bij het concrete probleem van je kind met als doel dat je kind weer kan meekomen in de eigen groep. Bij Samen Slim Leren denken we niet in leerproblemen, maar in oplossingen. Ons gezamenlijke doel is allereerst dat je kind leert zien wat het kan, op zijn/haar eigen niveau en dat je kind leert vertrouwen op eigen kunnen. Meer zelfvertrouwen leidt tot betere prestaties en meer plezier bij het leren.


Leren Leren

Kost het leren leren jou of je kind ook zoveel moeite? Samen Slim Leren geeft trainingen in Leren Leren voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren en MBO/HBO studenten. Door de training krijg je meer grip op je eigen leersucces.

Geen RT of extra begeleiding op school mogelijk?

Als de leerkracht van je kind aangeeft dat het niet zo lekker loopt op school en school geen extra ondersteuning kan bieden,  dan kunnen onze leer-coaches jouw kind de hulp bieden die het nodig heeft. 


Logopedie

Wanneer er sprake is van (onderliggende) taalproblematiek dan kunnen onze leercoaches/logopedisten onderzoek doen. Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekering.


Zelfvertrouwen

De kinderen die moeite hebben in de klas krijgen ook vaak last van verminderd zelfvertrouwen. Hierdoor zitten deze kinderen nóg minder lekker in hun vel. Tijdens onze begeleiding wordt hier volop aandacht aan gegeven om ervoor te zorgen dat zij succes ervaren en weer in hun kracht komen te staan.

Beelddenken - Leren Leren - ik leer anders

Beelddenken: een groot talent! Ongeveer 5 procent van de kinderen denkt in beelden. Het zijn vaak creatieve, slimme, gevoelige kinderen met een eigen manier van communiceren. Kinderen die razendsnel denken en die oplossingen al voor zich zien terwijl ze er geen verklaring voor hebben. Het is geweldig om beelddenker te zijn. Maar het kan ook lastig zijn. Het lesmateriaal op school wordt vaak niet begrepen en onthouden omdat dit met vooral met woorden wordt aangeboden. Wij zoeken wat jouw kind nodig heeft om de lesstof eigen te maken. Wij bieden beelddenkende kinderen strategieën om door middel van visuele ondersteuning makkelijker de lesstof tot zich te nemen, waardoor de motivatie en het zelfvertrouwen van je kind zullen groeien.

Executieve functies

Executieve functies bepalen in hoge mate je schoolsucces. Misschien zelfs wel meer dan intelligentie. Executieve functies zijn denk- en gedragsvaardigheden die ingezet worden bij het leren leren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan planning, werkgeheugen, zelfreflectie, time-management, maar ook bijvoorbeeld aan doorzettingsvermogen en volgehouden aandacht. Wij kunnen bekijken of de problemen op school veroorzaakt worden door minder goed ontwikkelde executieve vaardigheden. Vervolgens kunnen wij samen met je kind aan deze vaardigheden werken zodat je kind verder groeit en bloeit om het maximale uit zichzelf te halen.

Wat cliënten van ons vinden

Wat zijn we blij met de hulp van Colette. Bram heeft meer zelfvertrouwen en staat eindelijk in zijn kracht. Moeder van Bram (9)
We zijn erg blij met de professionele begeleiding die onze dochter Mila heeft gekregen. Mila voelde zich uitstekend op haar gemak. Wij als ouders hebben het als erg prettig ervaren dat de leerstof van school nog eens 1 op 1 werd doorgenomen. Vader van Mila (10)
Onze dochter Emma is erg gegroeid door de individuele begeleiding van Lieke. Haar lezen en spelling is gelukkig weer op niveau. We zijn blij dat Emma weer met plezier naar school gaat. Moeder van Emma (10)
Dankzij de begeleiding zijn bij onze zoon (10) diverse kwartjes gevallen op rekengebied. Een andere manier van aanpak heeft voor hem veel duidelijk gemaakt. Vader van James (10)
Het was niet altijd gemakkelijk, maar Sanne heeft gemerkt dat ze niet dom is, maar via een andere route leert. Hier zijn wij als ouders erg dankbaar voor. Moeder van Sanne (11).
Onze zoon heeft enorme stappen gemaakt. Niet alleen op het gebied van leren, maar ook op het gebied van zelfvertrouwen en zelfinzicht. Moeder van Raf (12)
Wij als ouders en ook de leerkracht was ongerust over de afbuigende leercurve die onze zoon liet zien. Fijn dat er door jullie onderzoek en begeleiding weer een stijgende lijn in zijn leren zichtbaar is. Moeder van Sam (11)
Previous
Next