Skip to content

Spraak / Taal

Gespecialiseerd in spraak, taal, stem, mondgewoonten, eten & drinken en communicatie .

Logopedie

Logopedie richt zich op communiceren en eten & drinken.

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist. Onderstaande kernwoorden omvatten onze logopedie

taal mondgedrag hees / schor (ver)slikken spraak (begrijpend) lezen duimen zinnen makenhyperventilatie slissen verhaalopbouw spelling stem slecht verstaanbaar woordenschat OMFT speengebruik gehoor eten & drinken
Wil je je kind aanmelden voor onderzoek, een screening of behandeling? Meld je dan hier aan.
Hier kun je in de toekomst onze Sprekend Logopedie app downloaden zodat we veilig met je kunnen communiceren.
Heb je vragen of wil je ons om een andere reden spreken? Vind hier onze contactgegevens.

De Praktijk

Sprekend Logopedie heeft locaties in MaarssenDorp, Maarssenbroek, Breukelen en Loosdrecht. Onze logopedisten zijn allemaal gespecialiseerd in spraak en taal bij kinderen. Daarnaast zijn er ook collega’s die veel ervaring hebben op het gebied van stem, stotteren, eten & drinken, dyslexie en logopedie bij volwassenen. Wij staan allemaal vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen volop bij- en nascholing. Onze praktijk is onderdeel van Logopedie & Leren.
Onder Logopedie & Leren vallen 4 praktijken met verschillende specialisaties:

 

Sprekend Logopedie voor kinderen en volwassenen in de regio Stichtse Vecht en Loosdrecht
Logopedie op Maat, voor kinderen met een bijzondere (verstandelijke) beperking
Baas over Dyslexie, voor kinderen met (ernstige, enkelvoudige) dyslexie
Samen Slim Leren, voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op school

Goed te weten !

Sprekend Logopedie is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt zorg op maat. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines. Sprekend Logopedie streeft er naar om de hulpvraag op te lossen.

Dyslexie

Een aantal van onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van (ernstige) dyslexie. Wij krijgen veel vraag krijgen van ouders die zich zorgen maken omdat hun kind het moeilijk heeft op school met (begrijpend) lezen en spelling. Om deze reden hebben wij de praktijk SAMEN SLIM LEREN opgezet, Hier bieden wij ondersteuning bij taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Wil je meer weten? Klik dan hier/op onderstaande button….. logo SSL of roze button

Wat wij doen?

Spraak en Taal

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak- taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

Verwezen door tandarts of orthodontist?

Bij (het voorkomen van) een afwijkende stand van de tanden kun je hulp krijgen van een OMFT behandeling bij open mondgedrag, afwijkend slikken, slissen of duimen.

Logopedie & volwassenen

Onze praktijk behandelt ook volwassenen met klachten en vragen over de stem, de ademhaling of het spreken.

Eten & drinken

Bij het leren zuigen van de fles of door een rietje, bij het leren kauwen, bij de overgang van glad voedsel naar een potje met stukjes of bij verslikken kan de gespecialiseerde (pre-verbale) logopedist hulp bieden.

Sommige kinderen hebben wat meer moeite om de verschillende klanken goed uit te spreken. De logopedist kan goed bepalen of je kind wat extra hulp nodig heeft of dat je kind een gewone spraakontwikkeling doormaakt.
Sommige kinderen hebben wat meer moeite met de taalontwikkeling. De logopedist kan kijken of je kind de normale ontwikkeling volgt en bepalen hoe het taalniveau van je kind is ten opzichte van leeftijdgenootjes.
Sommige kinderen vinden op baby-leeftijd geborgenheid en veiligheid bij het zuigen op een speen of bij duimen. Langdurig spenen of duimen kan echter gevolgen hebben voor de spraak en de stand van de tanden. De logopedist kan bij jouw kind kijken wat de gevolgen zijn en of het nodig is om hier wat aan te doen.
Leren lezen en spellen gaat niet voor elk kind heel gemakkelijk. Als je merkt dat je kind moeite heeft met het leren van de letters of met het leren lezen dan kan de logopedist kijken wat de reden hiervoor is. De logopedist kan ook kijken of de spelling op niveau is en hulp bieden als het nodig is.
Vaak komen ouders met hun slissende kind pas naar logopedie als een ander hen er op heeft gewezen. Echter voor het slissen geldt: hoe sneller je erbij bent hoe makkelijker het is om er echt iets aan te doen.

Wat cliënten van ons vinden

Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling
Een hele lieve logopedist die veel kennis heeft en duidelijk is. Wij als ouders werden goed betrokken bij de behandeling
Previous
Next